شمع ماساژ عسل تریب-Tribe Miele

ساخت کشور ایتالیا
شرکت سازنده VIVALU